Czytanie dzieciom

Bardzo popularne stało się propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. Czemu czytanie dzieciom jest tak ważne? Umiejętność czytania jest bardzo ważna w codziennym życiu. Nauka czytania zaczyna się od najmłodszych lat. W klasach początkowych przykłada się dużą wagę do ćwiczenia i udoskonalania umiejętności czytania. Rodzice czytając dzieciom lub pokazując że sami czytają książki zachęcają w ten sposób swoje pociechy do ćwiczenia tej umiejętności. Dzieci bardzo często naśladują swoich rodziców, bo są oni dla nich wzorem. Dlatego rodzicowi łatwiej zaszczepić w dziecku zainteresowanie do książek. Dzieci słuchające czytanek lub potrafiące już czytać, obracają się w świecie książek, w którym rozwijają wyobraźnie a także kształtują i poszerzają swój zasób słów. Czytanie książek wymusza na naszym mózgu większą aktywność i wpływa na tworzenie w umyśle coraz to ciekawszych obrazów. Ma też wpływa na zwiększenie zdolności analitycznych oraz rozwój krytycznego myślenia. Czytanie jest czymś bez czego funkcjonowanie we dzisiejszym świecie jest niemożliwe. Płynie wiele korzyści z umiejętności czytania, a szczególnie ze zrozumieniem. Rodzice którzy poświęcają czas swojemu dziecku na czytaniu, wyświadczają mu wielką przysługę. Dzieci które lubią czytać i sprawia im to radość, mają łatwiej w szkole, z większą przyjemności uczą się i zdobywają wiedzę. A to sprawia, że dzieci nie mają wtedy problemów z nauką i bez przeszkód podnoszą swoje kompetencje. Podsumowując, umiejętność czytania ogromnie wpływa na jakość życia, dlatego uważam że czytanie dzieciom jest słusznie propagowane i oby jak najwięcej ludzi brało w tym udział.

Czy świat zmieni styl życia, czy czeka nas zagłada?

Kolejny szczyt klimatyczny, jaki odbył się tym razem w Katowicach, jasno pokazał, że nikt nie jest zainteresowany walką z ocieplającym się klimatem. Ustalenia szczytu klimatycznego nic nikomu nie nakazują i nie mówią o całkowitej rezygnacji z węgla. Szczyt klimatyczny w Katowicach była kolejnym szczytem propagandowym, który miał pokazać światu, że walka o czysty klimat jest istotnym problemem. Sadzenia kolejnych drzew czy samochody elektryczne nie rozwiążą problemu, jeśli nie zakażemy masowych wycinek lasów, czy nie wyeliminujemy z ulic starych samochodów, które zanieczyszczają środowisko. Im więcej aut na ulicach, nieważne jakich, tym większe zyski koncernów naftowych czy firm ubezpieczeniowych. Zmiana stylu życie nie interesuje ani społeczeństw na świecie, ani żadnej władzy. Przykładem lekceważenie problemu może być, brać obecności na szczycie przywódców USA, Chin czy Rosji. Najwięksi truciciele na świecie nie chcą słyszeć o ratowaniu świata. Interesuje ich tylko coraz większy zysk z paliw kopalnianych. Na świecie praktycznie żadne państwo nie jest zainteresowane diametralną zmianą stylu życia na rzecz ratowania ludzkości. Brak konkretnych i szybkich działań może sprawić, że w wielu miejscach planeta nie będzie nadawała się do życia. Zmiana stylu życia przez społeczeństwo na świecie jest czymś nieosiągalnym. Świat nie ma zamiaru cofać się i wrócić do czasów, w których nie żyło się tak jak teraz. Obecnie na świecie istnieje ogromny konflikt interesów pomiędzy przedsiębiorcami a rządami. Żadne firmy, które zarabiają miliardy na brudnych technologiach nie zgodzą się na zamykanie swoich przedsiębiorstwa. Nie zgodzi się również na to żaden rząd, ponieważ zmniejszyłyby się wpływy do budżetów Państwowych. Obecnie nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja się zmieniła. Wzrost temperatury na ziemi sprawi, że wiele terenów przybrzeżnych zniknie pod wodą.
Będą występowały ogromne susze, powodzie czy tornada, które pozbawią życia ogromną ilość mieszkańców na ziemi. Do tego będzie ogromny głód wynikający z baku możliwości prowadzenia uprawa w wielu zakątkach świata. Im wyższy i szybszy wzrost temperatury na ziemie, tym bardziej gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które doprowadzą do wymierania gatunku ludzkiego. Już dzisiaj dochodzi do zjawisk, które wyrządzają ogromne szkody. Coraz więcej ludzi cierpi na dolegliwości wynikające z brudnego powietrza, którym oddychają. Konsekwencje ocieplania klimatu doprowadzą do nieodwracalnych zniszczeń ziemi, które zmiotą z powierzchni ziemie wszystkie gatunki na ziemie łącznie z ludzkim. Rządzący największymi mocarstwami na świecie uważają, że ocieplenie klimatu nie ma miejsca i nie trzeba się tym martwić. Ustępstwa z ich strony sprawiłyby, że ich potęga zaczęłaby się kurczyć. Walka o wpływy i mocną pozycję na świcie sprawia, że niszczymy coś, co będzie odbudowywało się setki lat. Zniszczenie ziemie przez człowieka nie jest możliwe, ale doprowadzenia jej do stanu, w którym nie będzie się dało na niej żyć, jest już możliwe. Rozwój przemysłowy na świecie oparty na brudnych technologiach niszczy coś, co kształtowało się przez miliardy lat do stanu, który umożliwił rozwój gatunku ludzkiego. Upór Państw, którym nic nie można nakazać doprowadza do niszczenia tego co jest dla nas najcenniejsze czyli środowiska naturalnego. To środowisko naturalne reguluje procesy pogodowe, jakie zachodzą na naszej planecie. Obecnie zmiana stylu życia w państwach, które emitują ogromne ilości CO2, jest niemożliwa. Być może przyjdzie czas, kiedy staniemy przed wyborem życia lub śmierci.